Sinopsis:

Página multimedia virtual sobre la vida, obra y acontecimientos del universal poeta Miguel Hernández -que murió por servir una idea- con motivo del I Centenario de su nacimiento (1910-2010). Administrada por Ramón Fernández Palmeral. ALICANTE (España). Esta página no es responsable de los comentarios de sus colaboradores. Contacto: ramon.palmeral@gmail.com

viernes, 21 de agosto de 2009

Pepe Gutiérrez CarbonellPepe Gutiérrez Carbonell(1924-2002) pintor y escultor alicantinos realizó varias obras en homenaje a Miguel Hernández.
Va iniciar la seua activitat en el taller de Daniel Bañuls. Entre 1948 i 1952 va cursar estudis en l'Escola Superior de Belles Arts de San Carlos de València. Quan va tornar a Alacant al finalitzar els estudis, va començar l'exercici professional de l'escultura, centrat principalment en els encàrrecs d'obra religiosa, civil i fogueres; activitat que va compatibilitzar amb la docència en l'Escola d'Arts i Oficis d'Oriola a partir de mitjans dels anys 70. L'empremta de l'obra escultòrica de Pepe Gutiérrez Carbonell, desenvolupada principalment a la ciutat d'Alacant i altres poblacions alacantines, segueix estant present en la ciutat en l'actualitat, a pesar que desgraciadament s'ha perdut part de la mateixa. A més de la faceta d'artista, mereix destacar la seua participació en la vida cultural alacantina i en el canvis polítics a favor de la democràcia. En l'any 2002 la Universitat d'Alacant li va concedir l'esment d'honor per la seua trajectòria professional i compromís social en defensa dels valors democràtic.