Sinopsis:

Página multimedia virtual sobre la vida, obra y acontecimientos del universal poeta Miguel Hernández -que murió por servir una idea- con motivo del I Centenario de su nacimiento (1910-2010). Administrada por Ramón Fernández Palmeral. ALICANTE (España). Esta página no es responsable de los comentarios de sus colaboradores. Contacto: ramon.palmeral@gmail.com

domingo, 19 de marzo de 2017

Catálogo de la exposición 75 años de la muerte de Miguel Hernández, presentacion de Mª José Espuch
Des del naixement de la Regidoría de Memoria Histórica i Democrática, com a comprom.s ciar de. nou equip de Govern Municipal a Aiacant envers la nostra memoria, assumim la convicció de contribuir a. rescat, no només deis fets histories i la memoria de la Guerra Cv.i Espanyola i posterior repressió franquista a la ciutat d'Alacant, sino també de coHaborar en la projecció en expressions artistiques i culturáis actuals.


Per tant no hi ha «Mor manera d'homenatjar el nostre insigne poeta Miguel Hernández, en l'any que commemorem la seua mort fa 75 anys, que reunir nombrosos artistes per expressar

el seu art.

Migue, ho va fer amb la paraula, que encara perdura i omple els nostres cors, i els artistes d'aquesta exposició ho fan ara amb els seus pinzells, pintant, o amb les mans, esculpint.

Aquesta exposició i catáleg, per tant, vénen a subratllar ara el compromis d'aquesta Regidoría i de l'Ajuntament d'Alacant envers .'art, la cultura, .a i.ibertat i la seua memoria a la nostra cutat.

Col-laborar amb aquest objectiu amb la Comissió Cívica per a la Recuperado de la Memoria Histórica d'Alacant, organizadora d'aquesta impressionant exposició, que tant ha fet per > per a la Memória en temps difici.s per a la seua defensa és, a mes, un honor. Mai no podrem agrair com es mereix a la Comissió Cívica, i ais seus membres, tot el que han fet per Aiacant, «a seua Memória i el record deis que van lluitar per ella en el passat.

MARÍA JOSÉ ESPUCH

Regidora de Memória Histórica i Democrática. Ajuntament d'Alacant

Catálogo editado por la Comición Cívica por al recuperación de la Memoria Histórica de Alicante.
Ilustrado a todo color, no está numerado pero tienen 1 centimetro de grueso.